Podcast serie over Nederland na de crisis

Deze week is een podcast-reeks gepresenteerd over “Nederland na de crisis”. Dit om de opbrengst van de dialoog www.watisjouwidee.nl en het perspectief op Nederland na de coronacrisis verder te brengen. Een van de eerste afleveringen gaat over mentale gezondheid en sociale veerkracht in en na coronatijd. Louise Gunning (o.a. KHMW) en Karlijn Hermans (Nationale Denktank) gaan met elkaar in gesprek over sociale veerkracht en hoe we jongeren er weer bovenop kunnen helpen.… Lees verder

Nederland na de crisis in beelden

De afgelopen maanden is met honderden mensen gesproken over wat hen heeft geraakt in de coronacrisis en wat zij vinden dat er moet gebeuren aan herstel en vernieuwing zodra de crisis achter de rug is. Veel van de ideeën die we hebben opgehaald zijn neergelegd in mooie visuals. Plaatjes waarin de zorgen van burgers, maar ook de kansen die zij zien zijn weergegeven.… Lees verder

Toezicht en corona

Zal het overheidstoezicht veranderen door het uitbreken van het coronavirus en de coronacrisis? Het gaat dan niet alleen over de manier waarop het toezicht wordt uitgevoerd, maar ook over het object en de inhoud van toezicht. En als daarin al veranderingen optreden, gaan die veranderingen dan ook blijven zodra de crisis achter de rug is?… Lees verder

De kansen en risico’s van het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werving en selectie

Het gebruik van kunstmatige intelligentie in de werving en selectie neemt steeds grotere vormen aan. Dan kun je denken aan het geautomatiseerd beoordelen van sollicitatiebrieven en cv’s, het digitaal afnemen van sollicitatiegesprekken tot het uitvoeren en volledig geautomatiseerd beoordelen van assessments (al dan niet via serious gaming). In de nabije toekomst zal het zelfs zo kunnen zijn dat vacatures niet meer openbaar worden gemaakt, maar dat bedrijven rechtstreeks geschikte kandidaten (laten) selecteren op basis van online (social media) profielen.… Lees verder

Coronaherstelplan

Demissionair premier Mark Rutte deed dit weekend een oproep om eerst te komen met een corona herstelplan voordat de onderhandelingen over een formatieakkoord starten. Maar wat zou er dan in dat herstelplan moeten staan? Hieronder de belangrijkste ideeën die daarover tot nu toe zijn verschenen, ontleend aan adviezen van planbureaus, voorstellen van gemeenten, provincies, buurlanden, de Europese Unie en de tot nu toe gevoerde gesprekken met burgers, bedrijfsleven en wetenschap.… Lees verder

Niet leven na het virus, maar leven met het virus

Er wordt veel gesproken over het Nederland na de crisis. En dat deze crisis ooit voorbij zal zijn, daarover bestaat geen twijfel. De vraag is alleen wanneer en met hoeveel economische en maatschappelijke schade dat gepaard is gegaan. Het idee dat we terug gaan naar een leven zonder virus, wordt in recente mediaberichten steeds vaker weersproken.… Lees verder

De echte crisis moet nog komen

We hebben allemaal het idee dat we al een jaar in de ergste crisis na de Tweede Wereldoorlog zitten met z’n allen. Een crisis waarin voedsel en wc-papier werd gehamsterd, waar scholen werden gesloten, reisbeperkingen en een avondklok werden ingesteld. Ongekende maatregelen in vredestijd. Met een massaal vaccinatieprogramma in het vooruitzicht, meent menigeen dat het einde van de crisis in zicht is.… Lees verder

De voordelen van de coronacrisis

We horen de laatste tijd alleen maar de ellende die is ontstaan als gevolg van de crisis. Zeker nu we in de verkiezingstijd en -strijd terecht komen, lijkt iedere groep in de samenleving om het hardst te schreeuwen om herstelmaatregelen en vooral veel geld. De ene groep is nog zieliger en harder getroffen dan de andere.… Lees verder

Vertrouwenscrisis

Over de bestrijding van het coronavirus is al veel gezegd en geschreven. In de eerste plaats over de gezondheidskundige aspecten van het virus en de bestrijding daarvan. Hoe zorgen we ervoor dat het aantal besmettingen wordt teruggedrongen en de druk op de intensive care wordt teruggedrongen? In de tweede plaats over de economische implicaties van de door het kabinet genomen maatregelen.… Lees verder

Winnaars en verliezers

Als de crisis iets laat zien, dan is het dat de gevolgen in de samenleving niet eerlijk verdeeld zijn. Heb je een stabiele baan in een bedrijfstak die grosso modo door kan draaien in de crisis, dan merk je in je portemonnee haast niets. Sterker nog, waarschijnlijk loopt je spaarrekening langzaam op vanwege alle besparingen op uitjes en vakanties die je de afgelopen maanden op je buik hebt kunnen schrijven.… Lees verder