Van coronacrisis naar multi-crisis? Een drieluik (2/3)

DEEL II Wat verandert er na de crisis? Na de crisis definiëren we hier in die zin dat de meeste overheidsmaatregelen zijn teruggebracht (behoudens bijvoorbeeld het handenwassen, afstand houden en dragen van mondkapjes) en de economie en het maatschappelijke leven (vrijwel) volledig zijn heropend. Het betekent niet noodzakelijk dat het covid-virus niet meer aanwezig is.… Lees verder

Toezicht en corona

Zal het overheidstoezicht veranderen door het uitbreken van het coronavirus en de coronacrisis? Het gaat dan niet alleen over de manier waarop het toezicht wordt uitgevoerd, maar ook over het object en de inhoud van toezicht. En als daarin al veranderingen optreden, gaan die veranderingen dan ook blijven zodra de crisis achter de rug is?… Lees verder

Coronaherstelplan

Demissionair premier Mark Rutte deed dit weekend een oproep om eerst te komen met een corona herstelplan voordat de onderhandelingen over een formatieakkoord starten. Maar wat zou er dan in dat herstelplan moeten staan? Hieronder de belangrijkste ideeën die daarover tot nu toe zijn verschenen, ontleend aan adviezen van planbureaus, voorstellen van gemeenten, provincies, buurlanden, de Europese Unie en de tot nu toe gevoerde gesprekken met burgers, bedrijfsleven en wetenschap.… Lees verder

Niet leven na het virus, maar leven met het virus

Er wordt veel gesproken over het Nederland na de crisis. En dat deze crisis ooit voorbij zal zijn, daarover bestaat geen twijfel. De vraag is alleen wanneer en met hoeveel economische en maatschappelijke schade dat gepaard is gegaan. Het idee dat we terug gaan naar een leven zonder virus, wordt in recente mediaberichten steeds vaker weersproken.… Lees verder

De echte crisis moet nog komen

We hebben allemaal het idee dat we al een jaar in de ergste crisis na de Tweede Wereldoorlog zitten met z’n allen. Een crisis waarin voedsel en wc-papier werd gehamsterd, waar scholen werden gesloten, reisbeperkingen en een avondklok werden ingesteld. Ongekende maatregelen in vredestijd. Met een massaal vaccinatieprogramma in het vooruitzicht, meent menigeen dat het einde van de crisis in zicht is.… Lees verder

De voordelen van de coronacrisis

We horen de laatste tijd alleen maar de ellende die is ontstaan als gevolg van de crisis. Zeker nu we in de verkiezingstijd en -strijd terecht komen, lijkt iedere groep in de samenleving om het hardst te schreeuwen om herstelmaatregelen en vooral veel geld. De ene groep is nog zieliger en harder getroffen dan de andere.… Lees verder

Vertrouwenscrisis

Over de bestrijding van het coronavirus is al veel gezegd en geschreven. In de eerste plaats over de gezondheidskundige aspecten van het virus en de bestrijding daarvan. Hoe zorgen we ervoor dat het aantal besmettingen wordt teruggedrongen en de druk op de intensive care wordt teruggedrongen? In de tweede plaats over de economische implicaties van de door het kabinet genomen maatregelen.… Lees verder

Winnaars en verliezers

Als de crisis iets laat zien, dan is het dat de gevolgen in de samenleving niet eerlijk verdeeld zijn. Heb je een stabiele baan in een bedrijfstak die grosso modo door kan draaien in de crisis, dan merk je in je portemonnee haast niets. Sterker nog, waarschijnlijk loopt je spaarrekening langzaam op vanwege alle besparingen op uitjes en vakanties die je de afgelopen maanden op je buik hebt kunnen schrijven.… Lees verder

De online samenleving

Door de coronacrisis zijn veel zaken in ons dagelijkse leven veranderd. Een deel daarvan is van tijdelijke aard en zal snel weer verdwijnen als we het leven over een tijdje kunnen herpakken. Maar er zijn ook ontwikkelingen die naar verwachting blijvend zullen zijn. Misschien wel de belangrijkste is de versnelde shift van offline naar online.… Lees verder