Over

Luc Mutsaers is een verbindend manager met ruim 28 jaar ervaring in de publieke sector en een voorliefde voor strategische vraagstukken en politiek complexe dossiers.

Op dit moment werkt Luc als manager Toezicht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Het afgelopen jaar was hij hoofd ‘Nederland na de crisis’ bij het (tijdelijke) programma DG Samenleving en Covid-19 waar hij met een interdepartementaal team heeft gewerkt aan een herstel- en vernieuwingsagenda voor het kabinet Rutte IV.

Voorheen werkte Luc Mutsaers bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Infrastructuur en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiƫn, alsook bij enkele gemeenten.

Een uitgebreid profiel vindt u op LinkedIn.