Luc Mutsaers is een professioneel manager met ruim 25 jaar ervaring in de publieke sector en een voorliefde voor strategische vraagstukken en politiek complexe dossiers.

Op dit moment werk ik als programmamanager Arbeidsmarktdiscriminatie en Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorheen werkte ik bij de ministeries van IenW/IenM, VROM, BZK en Financiën en bij enkele gemeenten.

Een uitgebreid profiel vindt u op LinkedIn.